TV Audience Solutions

Voor het optimaliseren van kijkcijfers
Home
Over TVAS
Produkten & Dienstverlening
Cases
Nieuws
Missie
Over R. Muurling
Contact

4de Kwartaal 2006: VARA A-omroep met meeste zendtijd in de avond

Door: Robin Muurling

In het laatste kwartaal van 2006 was de VARA ’s avonds de A-omroep met de meeste uitzenduren. Zowel voor oktober, november als december gold dat de VARA beduidend meer uitzenduren had dan de andere A-omroepen. De VARA had in alle drie de maanden ongeveer 1,5 keer meer uitzendtijd dan de nummer 2 in deze maanden: in oktober de EO, in november de TROS en EO en in december de KRO.

Dat blijkt uit onderzoek van TV Audience Solutions op het totale aantal uitzenduren van alle omroepen op de drie publieke zenders op basis van tv-gidsgegevens en aannames voor lengtes van pauzes tussen programma's1)

In het tijdsvak 18 – 24 uur had de VARA in oktober 2006 bij benadering 71 uur uitzendtijd, in november 65 uur en in december 74 uur2). Ook voor de periode 17 uur ’s middags tot 2 uur ’s nachts blijkt dat de VARA de grootste omroep is.

De meeste andere A-omroepen zonden in het tijdsbestek 18 – 24 uur 35 a 45 uren per maand uit. Alleen de VPRO zit daar flink onder: in oktober had de VPRO ’s avonds slechts 22 uur geschatte uitzendtijd, in november was dat 28 uur en in december 31 uur. Daarmee zat de VPRO in oktober nog onder BNN die in oktober rond de 32 uur uitzendtijd had en in november 27 uur. Ook in december nam BNN 27 uur avondtelevisie voor rekening.

De EO en NCRV, vooral aanwezig op Nederland 2, hadden bij benadering gemiddeld resp. 41 en 37 uur uitzendtijd in de avonduren. De TROS en de KRO, meer vertegenwoordigd op Nederland 1, hadden voor dit tijdsbestek resp. gemiddeld 42 en 40 uur zendtijd op televisie. Voor de KRO gold vooral dat november een KRO-arme maand was; in december daarentegen had de KRO ’s avonds 50 uur uitgezonden, vooral omdat de KRO veel programma’s rond Kerst uitzond.

De AVRO had over de drie maanden gemiddeld slechts 36 avond-zenduren per maand, waarmee de AVRO, op de VPRO na, de A-omroep was met de minste zendtijd in de avonduren in het laatste kwartaal van 2006. Omroep MAX had gemiddeld 8 geschatte avond-uren zendtijd televisie per maand.

NOS, NPS en andere omroepen

Van alle uren in het tijdvak 18-24 uur in het laatste kwartaal van 2006 was ook een belangrijk deel gereserveerd voor de NOS (vooral sport en journaals), de NPS en andere kleine omroepen als RVU en IKON.

Van de omroepen zonder leden was de NOS duidelijk de grootste: per maand had de NOS in het tijdsvak 18 – 24 uur gemiddeld rond de 80 uur per maand televisie uitgezonden. Vooral november was een hoogtepunt voor de NOS: in deze maand zond de NOS zo'n 95 uren uit.

Na de NOS volgde de NPS die ’s avonds zelfs wat meer uitzendt dan de gemiddelde A-omroep. Per maand heeft de NPS in het laatste kwartaal van 2006 gemiddeld 46 uren avond-televisie uitgezonden. Van alle andere kleinere omroepen zonder leden zijn de RVU, IKON, Humanistische Omroep en Teleac nog de grootste.

Samenwerking tussen omroepen

Ook i
n de nieuwe zenderindeling blijken nog steeds veel omroepen met andere omroepen samen te werken bij het gezamenlijk uitzenden van programma's. Hierbij zoeken omroepen vooral mede-omroepen van gelijke 'kleur': er geldt b.v. dat de VARA, NPS en VPRO veel met elkaar samenwerken; dat de NCRV met KRO en EO samenwerkt en dat de AVRO en de TROS elkaar blijven zoeken in 1Vandaag.

De omroepen die het meest met andere omroepen (en met elkaar) samenwerkten, zijn NPS en VARA. In totaal had b.v. de VARA gemiddeld 54 uitzenduren van puur VARA-programma's per maand in de laatste maanden van 2006 en 34 uitzenduren gezamenlijk met andere omroepen.

Totale overzicht

Voor meer informatie over het aantal uren, zowel per omroep, per zender als per maand alsmede informatie over het aandeel gezamenlijke programma's van een omroep kunt u het rapport ‘Overzicht zendtijd publieke omroepen laatste kwartaal 2006’  bestellen door contact op te nemen met TV Audience Solutions. Ook voor andere vragen over precieze zendtijdverhoudingen voor specifieke omroepen en zenders kunt u contact opnemen.
 

1) Bij het berekenen van het totaal aantal uren van een omroep is uitgegaan van vaste gemiddelde lengtes voor uitzendingen (vooral series) die regelmatig op televisie verschijnen en waarvan de lengte per aflevering volgens de tv-gidsen (vrijwel) niet fluctueert. Voor eenmalige uitzendingen, films of programma's met fluctuerende lengtes zijn de lengtes in de tv-gids genomen. Bij eventuele extra ingelaste (en de daarbij geschrapte) uitzendingen is getracht de uitzendminuten van de nieuwe uitzending te nemen. Alle lengtes, zowel van regelmatige programma's als van minder regelmatige programma's zijn verder bepaald op basis van tv-gids-gegevens minus 7 minuten voor programma's op prime-time en 5 a 6 minuten voor programma's in de late en vroegere avond, ervan uitgaande dat pauzes gevuld met reclameblokken en andere aankondigingen op deze tijdstippen vergelijkbare lengtes hebben (dit heb ik een paar keer gemeten). Omdat de daadwerkelijke lengtes (en pauzes) van uitzendingen soms een paar minuten zullen afwijken van deze aannames, zijn gegevens in dit bericht schattingen, maar zal de werkelijkheid naar verwachting slechts zeer weinig tot niet afwijken van de gegevens in dit bericht. TV Audience Solutions kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het afwijken van wellicht 1 of 2 uren van de bovengenoemde getallen.

2) Voor uitzendingen waar meerdere omroepen verantwoordelijkheid voor hebben gedragen, is het aantal minuten voor een omroep berekend door elke omroep evenredig veel minuten te geven. Als ‘Pauw en Witteman’ (van NPS/VARA) op een avond b.v. 54 minuten duurt, gaan daarvan 27 minuten naar de VARA en 27 naar de NPS.

 

Copyright © 2007 TV Audience Solutions - Website design by Hayfield Services  www.hayfield.nl